Certifikati naših djelatnika

U CROZ-u je konstantno u tijeku interna izobrazba zaposlenika kako bi se stvorile stručne osobe koje kvalitetno ispunjavaju zadatke koji su im povjereni. U skladu s potrebama tvrtke definira se Godišnji plan izobrazbe u kojem su navedene sve edukacije koje zaposlenici trebaju odraditi tijekom godine. U Godišnjem planu se definiraju teme, krajnji rokovi za obavljanje izobrazbe. Izobrazba zaposlenika prati se kroz Lotus Notes aplikaciju za praćenje školovanja. Vrednovanje djelotvornosti izobrazbe provode direktori i voditelji odjela najmanje jednom godišnje.

Također, razvijen je i proces mentoriranja novih djelatnika koji uključuje praktično osposobljavanje novog djelatnika u sklopu projekta na kojem radi uz nadzor i usmjeravanje mentora te organizirane radionice CROZ-ovog višeg stručnjaka kojima je cilj izgraditi kvalitetne i široko stručne mlade ljude.

Djelatnici CROZ-a imaju skupa čak preko 400 stručnih certifikata iz područja informatičkih tehnologija!