CROZ ISO 9001 certifikat

CROZ sukladno ISO 9001:2008 ima dokumentirani postupak koji opisuje proces internog razvoja, a koji se odvija u fazama (Inception, Elaboracija, Konstrukcija, Tranzicija). Primjeri dokumenata kojima se kontrolira i nadzire proces razvoja su:  Projektna povelja, Mjesečni izvještaj sponzoru, Evidencija utrošenih sati, Plan faza i iteracija, Završni izvještaj o projektu,  Zahtjevi za promjenama.

Način provođenja procesa utvrđen je kroz sljedeće dokumentirane postupke:

a)    procesi upravljanja

 • DP-54.01 Strateško upravljanje

b)    poslovni procesi

 • DP-72.01 Prodaja
 • DP-73.01 Razvoj novih proizvoda
 • DP-75.01 Upravljanje projektima
 • DP-75.02 Održavanje
 • DP-75.03 Edukacija
 • DP-75.04 Implementacija
 • RU-75.01 Pružanje konzultantskih usluga

c)    procesi podrške

 • DP-42.01 Upravljanje dokumentima i zapisima
 • DP-74.01 Nabava
 • DP-82.01 Interni audit
 • DP-83.01 Upravljanje nesukladnostima
 • DP-85.01 Popravne i preventivne radnje