Kriptografija javnog ključa

Ne prihvaćajući kompromise kad je riječ o sigurnosti, CROZ ima grupu stručnjaka certificiranih za rad s danas najpriznatijim PKI sustavom – Entrust Authority Security Manager. Po prvi se put na tržištu pojavio 1994. godine kao prvi komercijalno raspoloživ PKI sustav. Kroz 13 godina razvoja i 7 verzija, Entrust Authority je u svijetu postao najzastupljeniji PKI sustav. CROZ-ovi stručnjaci, profilirani na brojnim projektima implementacije i održavanja PKI sustava, obavljaju usluge uspostavljanja PKI infrastrukture, integracije s vanjskim sustavima, uspostavljanja sustava za izdavanje i upravljanje smart karticama, te proaktivnog nadziranja i održavanja postojeće PKI infrastrukture.

Osnovni preduvjet obavljanja kriptografskih operacija je posjedovanje digitalnog certifikata i odgovarajućeg privatnog ključa. Svaki entitet u sustavu koji želi iskoristiti sigurnosne aspekte sustava mora posjedovati certifikat, bio on osoba, uređaj ili aplikacija. O izdavanju i upravljanju certifikatima brine se sama PKI infrastruktura. Privatni ključevi entiteta predstavljaju kritične komponente sustava koje ni pod koju cijenu ne smiju izaći iz posjeda samog entiteta. Sigurnosni sustav je pouzdan onoliko koliko su sigurni privatni ključevi u posjedu entiteta.

U nastavku možete pročitati što zapravo predstavlja kriptografija javnog ključa, tj. PKI…

 

Kriptografija javnog ključa (PKI – Public Key Infrastructure) temelji se na paru komplementarnih ključeva koji obavljaju operacije enkripcije ili dekripcije, te je stoga poznata i kao asimetrična kriptografija. Jedan ključ u paru naziva se “javnim”, a drugi “tajnim” ključem. Javni ključ slobodno se distribuira dok se tajni ključ čuva.

Enkripcija i dekripcija obavljaju se asimetričnim algoritmima koji su općenito definirani tako da koriste par ključeva od kojih se bilo koji može koristiti za kriptiranje. Ako je jedan ključ iz para upotrijebljen za kriptiranje poruke, onda se isključivo drugi ključ iz para može upotrijebiti za dekriptiranje. Uobičajeno je, međutim, da se kriptiranje obavlja javnim ključem, a dekriptiranje tajnim ključem. Na taj način, svatko može kriptirati poruku korištenjem javnog ključa, ali poruku može dekriptirati i pročitati samo vlasnik tajnog ključa.


Slika 1: Enkripcija i dekripcija

Javni ključevi stoga moraju biti javno dostupni. Dodatno, korisnici javnih ključeva moraju biti sigurni da taj ključ uistinu pripada onome tko to tvrdi. U tu svrhu postoje specijalizirana tijela, povjerljive agencije (tzv. certificate authorities) koje izdaju certifikate. Povjerljiva agencija certifikatom jamči da javni ključ zaista pripada određenoj osobi.

Svojstvo asimetričnih algoritama da je jednim ključem moguće obaviti enkripciju, a isključivo drugim ključem iz istog para uspješnu dekripciju iskorišteno je pri definiranju digitalnog potpisa. Uloga digitalnog potpisa je višestruka:

– autenticira pošiljatelja
– čuva integritet poruke
– osigurava neporecivost

Digitalno potpisati poruku znači kreirati tekstualnu reprezentaciju poruke (sažetak) i kriptirati je tajnim ključem. Sažetak poruke kreira se primjenom neke od hash funkcija na izvornu poruku. Postoji više hash funkcija (MD5, SHA-1, SHA-256) no svima su zajedničke tri važne osobine:

za svaki ulazni niz bilo koje duljine daju izlazni niz iste, fiksne duljine ne postoje dva različita ulazna niza za koje hash funkcije daju iste izlazne nizove izrazito je teško (u praksi neizvedivo) iz izlaznog niza dobiti ulazni niz.


Slika 2: Digitalno potpisivanje

Kreirani digitalni potpis prilaže se izvornoj poruci. Samo potpisnik, vlasnik tajnog ključa, može kreirati takav digitalni potpis. S druge strane, svatko uz posjedovanje javnog ključa potpisnika može provjeriti valjanost digitalnog potpisa. Dovoljno je usporediti dva sažetka: prvi koji se dobije dekriptiranjem digitalnog potpisa i drugi koji se dobije primjenom hash funkcije na izvornu poruku. Ako se ta dva sažetka poklapaju, digitalni potpis je valjan.


Slika 3: Provjera sažetka primljene poruke