Naši korisnici

CROZ je ponajprije orijentiran na državne i javne institucije, te bankarski i financijski sektor u Hrvatskoj, Sloveniji i šire unutar regije.

Suradnja s korisnicima zasniva se na ozbiljnom pristupu pojedinačnim poslovnim problemima, gdje se implementacijom novih rješenja i tehnologija postiže cjelovito unapređenje poslovanja. CROZ potiče korisnike da prepoznaju i ostvare poslovnu vrijednost korištenjem novih informatičkih tehnologija.

Naši korisnici su:

 • Adria Grupa d.o.o.
 • Allianz Zagreb d.d.
 • APIS IT d.o.o.
 • Atlas d.d.
 • CARnet
 • Calzedonia d.o.o. – Ytres, Tubla, Intinova
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Croatia Airlines d.d.
 • Dinova Diona d.o.o.
 • Dukat mliječna industrija d.d.
 • Financijska agencija
 • HEP d.d.
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
 • Informatika, Slovenija
 • Iskon Internet d.d.
 • Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 • Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • NLB – Nova Ljubljanska banka d.d., Slovenija
 • ISP Card d.o.o.
 • Medikol d.o.o.
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava
 • Orbico d.o.o.
 • Porsche leasing d.o.o. i Porsche Mobiliti d.o.o.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 • Red Bull Adria d.o.o.
 • REGOS – Središnji registar osiguranika
 • Sberbank d.d. (ex. Volksbank d.d.)
 • Večernji list d.d.
 • Veleposlanstvo Japana
 • VIPnet d.o.o.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Zračna luka Zagreb d.o.o.