Poslovna analiza

Cilj svake poslovne analize jest definirati ključne poslovne procese određene organizacije i utvrditi moguće prijetnje koje nastaju zbog međuovisnosti, nedostupnosti resursa i drugih utjecaja koji mogu prekinuti uobičajeno odvijanje poslovanja, te odrediti njihov učinak na poslovanje ukoliko se dogode.

CROZ nudi usluge iz četiri bitna područja poslovne analize:

Poslovno modeliranje

Poslovni modeli služe kao apstrakcija složene poslovne stvarnosti i podloga su statičke i dinamičke analize poslovanja. Pod pojmom modeliranja poslovnih procesa (eng. Business Process Modeling) podrazumijevamo dokumentiranje postojećih (as-is) i budućih (to-be) poslovnih procesa organizacije radi analize i poboljšanja izvođenja već postojećih procesa.

Doznajte više o poslovnom modeliranju

Upravljanje zahtjevima

Upravljanje zahtjevima je sistematski pristup:

  • analizi i razumijevanju problema koji se novim sustavom rješavaju
  • prikupljanju, organiziranju i dokumentiranju zahtjeva
  • upravljanju promjenama zahtjeva

Upravljanje zahtjevima na sistematizirani način omogućuje izradu transparentne specifikacije sustava koja omogućuje postizanje i kontinuirano održavanje dogovora s korisnicima oko toga što točno budući sustav treba raditi.

Doznajte više o upravljanju zahtjevima

Testiranje

Jasna IT testna strategija omogućuje poslovanju da ostvari konkurentsku prednost, da se izdvoji iz mase, da privuče nove i zadrži postojeće korisnike, da ojača i poboljša poslovne odnose te da uštedi vrijeme i novac.

Korisnici i menadžment cijene sigurnost i dodanu vrijednost koju pruža dobro definirana, ispravno provedena i dobro dokumentirana testna strategija. Za svaku IT organizaciju, najbitnija je kvaliteta produkta kojeg isporučuje korisniku, a posjedovanje testne strategije korisniku prenosi jasnu poruku da će ono što je planirano i specificirano biti i isporučeno.

Doznajte više o testiranju

Analiza utjecaja na poslovanje

Analiza utjecaja na poslovanje (eng. Business Impact Analysis – BIA) je proces analiziranja poslovnih procesa i resursa informacijskog sustava potrebnih za odvijanje poslovnih procesa kojim se identificiraju financijski, operacijski i servisni učinci koji mogu nastati uslijed prekida svakodnevnih poslovnih ili organizacijskih operacija.

Analiza utjecaja na poslovanje svoju vrijednost ima u predlaganju mjera za povećavanje efektivne prilagodbe organizacije na moguće neželjene događaje, te predstavlja sredstvo promišljene pripreme za mogućnost prekida poslovanja i brzog oporavka.

Doznajte više o analizi utjecaja na poslovanje