Razvoj aplikacija u Lotus okruženju

IBM Lotus Notes se posebno ističe među drugim sličnim okruženjima zbog velike mogućnosti adaptacije i mijenjanja samog izgleda i rada alata, te nadogradnje postojećih poslovnih aplikacija, kao što su financijsko-računovodstveni programi ili specijalizirani strukovni programi u cilju poboljšanja funkcionalnosti i usmjerenosti obavljanja svakodnevnog rada. Pruža i mogućnost dodatnih izvješća, integraciju s podatkovno baziranim aplikacijama, personalizaciju sadržaja, predloške za često ponavljane poslove, vrlo visoki stupanj automatizacije, i dr.

CROZ-ovi stručnjaci imaju bogato iskustvo u izgradnji Lotus Domino sustava i u razvoju aplikacija prilagođenih poslovnom procesu korisnika. Uz programske jezike koji su posebno dizajnirani za IBM Lotus Notes (Formula i LotusScript), lakoća integriranja i s programskim jezicima Java, JavaScript, C te C++, pruža CROZ-ovim developerima mogućnost prilagođavanja i proširivanja IBM Lotus Notes alata funkcionalnostima koje mogu uvelike nadilaziti one gotovih, nespecijaliziranih softverskih paketa.


Primjer takve aplikacije koju su napravili CROZ-ovi stručnjaci je eUred, integrirani proizvod upravljanja službenom dokumentacijom i aktima, elektroničkim dokumentima, poslovnim procesima te procesom timskog rada i kolaboracije. Rješenje je izrađeno prema zakonskim regulativama i propisima RH i omogućuje vođenje službenih dokumenata i poslovnih procesa u potpuno elektroničkom obliku, te se u punom opsegu sastoji od velikog broja aplikativnih modula: urudžbeni zapisnik i otprema pošte, ekspedit, upravljanje dokumentacijom, elektroničkim poslovnim procesima i poslovnim zadacima, Intranet portal, elektronička pošta, poslovni kalendar i adresar.