Sustav aplikativne sigurnosti – SAS

CROZ-ov Sustav aplikativne sigurnosti (SAS) nastao je kao odgovor na dvije poslovne potrebe; potrebu za centraliziranim upravljanjem autorizacijskim podacima aplikacijskih korisnika te potrebu za razdvajanjem autorizacijskih podataka od podataka o identitetu.

SAS je istovremeno spremište za pohranjivanje autorizacijskih podataka (RBAC based), servis namijenjen aplikacijama za dohvaćanje autorizacijskih podataka o korisnicima te Spring Security 3.0 modul za integraciju SAS-a u J2EE aplikacije.

Osnovne karakteristike SAS-a su:

  • transparentnost od aplikacijske platforme jer se sustav temelji na otvorenim standardima (TCP/IP, LDAP, X.500, PKI, …)
  • za svaku platformu je potrebno izgraditi adapter prema SAS sustavu
  • na jednom mjestu su pohranjena ovlaštenja za sve aplikacije (s raznih platformi) koje koriste sustav
  • sustav je primjenjiv na online korisničke aplikacije, backend servise, message oriented aplikacije itd.

Više o SAS-u pročitajte u našoj brošuri.

SAS
SAS.pdf 370 kB