Testing centar

Zbog neprestane utrke za novim funkcionalnostima brzina razvoja softvera je sve veća i veća. Nažalost, zbog te brzine, kvaliteta softvera često postaje upitna što je najčešće posljedica zanemarivanja testiranja. Zbog toga se bitne pogreške u radu softvera otkrivaju kasno te se troškovi ispravljanja grešaka, pa time indirektno i samog razvoja softvera, drastično povećavaju te ponekad uvelike premašuju troškove kontinuiranog i pravovremenog testiranja.

Dugogodišnjim razvojem softvera za naše korisnike stekli smo mnogo iskustva i znanja u razvojnim metodologijama, procesu testiranja, različitim vrstama i tehnikama testiranja na različitim tehnologijama i platformama. Potaknuti izvrsnim rezultatima naših projekata te zadovoljstvom korisnika, odlučili smo zaokružiti našu ponudu na tom području. Oformili smo testni tim koji je spreman pružiti kvalitetnu uslugu testiranja vašeg softvera ili pružiti uslugu konzaltinga prilikom implementacije procesa testiranja ili samog testiranja softvera.

Testnim centrom nastojimo proširiti pozitivan trend brige o kvaliteti te ponuditi kvalitetnu uslugu outsourcinga testiranja svim zainteresiranim partnerima.

Usluge koje nudimo:

 • Implementacija sustava za upravljanje kvalitetom
 • Izrada i konzalting pri izradi testne metodologije, testne strategije, testnih planova i testnih slučajeva (Test Case)
 • Konzalting i edukacija o statičkom testiranju
 • Konzalting i edukacija o unit i integracijskim testovima
 • Outsourcing testnog tima ili konzalting prilikom
  • Funkcijskog testiranja
  • Performansnog testiranja
  • Sigurnosnog i penetracijskog testiranja
 • Edukacija za rad s testnim alatima

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom (Quality Management) je cjeloviti proces upravljanja testiranjem i postizanja kvalitete produkta. Proces započinje definicijom kompletne metodologije testiranja, a nastavlja se analizom korisničkih zahtjeva, definiranjem plana testiranja, testnih slučajeva i testnih scenarija, testnih podataka pa do izvršavanja samih testova, prijave grešaka i generiranja izvještaja testiranja.

Doznajte više o upravljanju kvalitetom

Statičko testiranje

Statičko testiranje predstavlja analizu dokumentacije i Use Case dijagrama te usporedbu dokumentacije s definiranim standardima, a također i reviziju programskog koda. Statičkim testiranjem otkrivate je li vaš kod prilagođen očekivanim standardima pisanja, kao i čitav niz pogrešaka u arhitekturi sustava, propuste u funkcionalnosti, performansama i sigurnosti.

Doznajte više o statičkom testiranju

Unit/Integracijsko testiranje

Unit i integracijsko testiranje su white-box testiranja (testiranje koda) pojedinih programskih jedinica.

Doznajte više o unit/integracijskom testiranju

Funkcionalno testiranje

Funkcionalno testiranje je najčešći način testiranja. Svaka organizacija na određeni način i u određenom opsegu izvršava funkcionalne testove, no nerijetko bez plana i odgovarajuće popratne dokumentacije.

Doznajte više o funkcionalnom testiranju

Performansno testiranje

Performansno testiranje je često zanemarena faza testiranja. Performansni testovi se uglavnom izvode neposredno prije isporuke, no tada više nema dovoljno vremena za ispravljanje otkrivenih problema.

Doznajte više o performansnom testiranju

Sigurnosno testiranje

U današnje vrijeme mnoge organizacije povjeravaju svoje poslovne procese WEB orijentiranim softverima. Upravo zato implementacija sigurnosti u web sustave treba biti sastavni dio procesa razvoja i isporuke softvera.

Doznajte više o sigurnosnom testiranju