Testiranje


Konzalting

Odgovarajuća testna strategija ključna je za uspješnu isporuku bilo kojeg projekta razvoja softvera. Testna strategija opisuje pristup testiranju i pruža interesnim stranama i projektnom timu zajedničko razumijevanje o tome kako će se testiranje izvršavati. Testna strategija identificira rizike projekta i određuje najbolji pristup za reduciranje istih, definirajući prikladne razine i tipove testiranja koji se trebaju izvršiti, pripadajuće role i odgovornosti, testni plan te softverske alate koji će poslužiti kao podrška testiranju.

CROZ-ove konzultantske usluge pokrivaju cjelokupni proces testiranja kroz čitav ciklus razvoja softvera. Naše iskustvo u procjenjivanju Vašeg testnog pristupa na organizacijskoj i projektnoj razini ima za cilj poboljšati kvalitetu Vaših softverskih isporuka, fokusirajući se na povišenu učinkovitost isporučenog softvera.

CROZ procjenjuje Vaše trenutne prakse i procedure testiranja, prepoznaje nedostatke, identificira optimalnu testnu strategiju koja zadovoljava dogovorene poslovne i projektne ciljeve, razvija testne planove i testne slučajeve, upravlja testovima, izvršava ih te mjeri njihove rezultate.

Ukoliko vaša organizacija nema razvijenu testnu metodologiju, CROZ pomaže pri usvajanju i kreiranju najprikladnije metodologije kao dijela sustava upravljanja kvalitetom.

Edukacija

Preduvjet uspješnog upravljanja sustavom kvalitete u svakoj organizaciji je znanje, odnosno kvalitetno educirani kadar. CROZ ima višegodišnju praksu u edukacijskim uslugama koje pripremaju i izvode certificirani instruktori, a u sklopu upravljanja kvalitetom edukacijske usluge se dijele na 2 područja – metodološko i praktično. Prvo područje bavi se ključnim konceptima testiranja i općenito upravljanja kvalitetom kroz cjelokupan ciklus razvoja softvera, dok se drugo bavi obradom pojedinih praktičnih tema kao što su – softverski alati za testiranje, manualno testiranje, kreiranje testnih skripti, upravljanje defektima i promjenama i sl. Sve kataloške tečajeve također po potrebi prilagođavamo specifičnom problemu kojeg korisnik kroz tečaj želi obraditi i na taj način na stvarnom primjeru prenosimo najbolje industrijske prakse.

Ključni faktor u bilo kojem angažmanu je kontinuirano poboljšanje i razvoj Vašeg vlastitog kadra. Radimo s Vama kako bismo primijenili poboljšanja na Vaš sustav, minimizirajući troškove testiranja te istodobno optimizirajući proces upravljanja kvalitetom.

Neovisno testiranje

Složene aplikacije s mnogo funkcionalnosti uspješne su na tržištu samo ako su pouzdane i uporabljive. Prepoznajući ovu potrebu, CROZ nudi visokokvalitetnu uslugu neovisnog testiranja softvera. Koristeći ovu uslugu garantirana je neovisnost testnog od razvojnog tima, a testiranje se vrši manualno ili uz pomoć najprikladnijih testnih alata ili kombinacijom ova dva načina.

CROZ izvršava testiranje u skladu s predefiniranim planovima i zahtjevima, bilo da su oni definirani od strane korisnika, CROZ-a, ili zajedničkim angažmanom.

Usluga uključuje različite vrste testiranja, ovisno o identificiranim potrebama projekta, npr. funkcionalno, regresijsko, penetracijsko, performansno, integracijsko testiranje, i dr.

Uslugu testiranja krojimo prema Vašim specifičnim potrebama i osiguravamo da postignete zadovoljavajuću razinu kvalitete. Pružamo podršku Vašem procesu upravljanja kvalitetom, prepoznajući nedostatke i pružajući odgovor na izazov isporučivanja novih poslovnih sustava.

Ovaj trenutni svjetski trend outsource-anja usluge neovisnog testiranja donosi mnoge koristi zbog spomenute neovisnosti testnih od razvojnih timova. Neke od njih su:

  • Povećava se sigurnost korisnika obzirom da sustav testiraju ljudi koji u potpunosti razumiju poslovnu logiku odvojeno od pogleda razvojnog tima.
  • Softverske specifikacije i zahtjevi se validiraju i verificiraju paralelno s testiranjem, dok se iterativno softver dizajnira i razvija.
  • Stvara se zdrava ‘konkurencija’ između testnog i razvojnog tima koja rezultira kvalitetnijim softverom.
  • Pouzdane informacije koje pruža testni tim omogućuju pravovremene korekcije i odluke.

Zašto CROZ?

Dokazani kredibilitet u području razvoja softverskih aplikacija i veliko iskustvo u testiranju, te usklađenost sa standardima omogućuje našim klijentima da obavljaju svoje poslove s visokom učinkovitošću. Naša mogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata podržana je dubokim razumijevanjem industrija u kojima naši korisnici djeluju. CROZ ima iscrpno iskustvo na svim razinama i tipovima testiranja mainframe, klijent-server i web baziranih tehnologija i aplikacija, svojih i tuđih produkata, a naši konzultanti imaju dugogodišnje praktično iskustvo u svakom aspektu softverskog testiranja, kroz cijeli spektar IT korisnika od Javnog sektora do Bankarskih i Financijskih usluga.

CROZ-ove usluge dizajnirane su da pomognu kompanijama optimizirati svoje IT i poslovno upravljanje kvalitetom te testne mogućnosti. Naš fokus na upravljanje kvalitetom uz duboko iskustvo u razvojnom ciklusu omogućava nam da pružimo praktične usluge koje uistinu poboljšavaju Vaš način razvoja informacijskih sustava. Za razliku od tradicionalne kontrole kvalitete koja obično usporava razvojni proces, CROZ ulaže napore tamo gdje je to najpotrebnije kako bi se povećala Vaša sposobnost isporuke visokokvalitetnog softvera. Fokusiramo se na područja rizika, identificiramo koje aktivnosti se mogu izvršiti u skladu s time te istražujemo mogućnosti za povećavanje produktivnosti. Suradnja s CROZ-om omogućit će Vam da obavite posao brže i efikasnije, bez kompromitiranja kvalitete.