Web servisi – koncepti, izgradnja, primjena

Cilj tečaja je upoznati polaznike s konceptom, implementacijom i primjenom Web servisa. Tečaj uz teoretski dio sadrži i niz zanimljivih pokaznih primjera i vježbi.

Sadržaj:

  • Uvod u web servise (pojam servisa i web servisa, primjeri web servisa, vrste web servisa, korištenje web servisa)
  • Skup osnovnih standarada za realizaciju W3C web servisa (XML, SOAP, WSDL, UDDI)
  • Transportni protokoli za web servise (HTTP, JMS)
  • Kreiranje web servisa (principi izgradnje, primjeri i vježbe)
  • Kreiranje klijenata za web servise (principi izgradnje klijenata, primjeri i vježbe)
  • Deployment web servisa
  • “Quality of service” standardi za web servise (sigurnost, transakcije, osnovni profil)
  • Uloga web servisa u SOA svijetu (SOA arhitektura, ESB)

Trajanje tečaja: 3 dana
Termin: 04.06.2014. – 06.06.2014., 01.07.2014. – 03.07.2014., 26.08.2014. – 28.08.2014., 22.09.2014. – 24.09.2014., 13.10.2014. – 15.10.2014., 26.11.2014. – 28.11.2014., 08.12.2014. – 10.12.2014.

On-line prijava za tečaj